Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
związane ze środowiskami bagiennymi (Sauropoda), a potem wręcz wszystkie wielkie zwierzęta uzależnione od stabilności środowiska. W końcu mastrychtu na ogromnych obszarach wokół Zatoki Meksykańskiej miejsce kokolitowych osadów wapiennych zajęły okruchowe (klastyczne) osady pochodzenia lądowego, a margle kokolitowe powróciły na początku trzeciorzędu. Doprowadzanie materiału okruchowego przez rzeki trwało około 100-200 ka. Nie ulega więc wątpliwości, że nastąpiło wówczas stosunkowo krótkotrwałe obniżenie poziomu morza, będące kulminacją procesu zapoczątkowanego w połowie mastrychtu.
W osadach głębokowodnych w pobliżu granicy kredy i trzeciorzędu dopływ węglanu wapnia do osadu w postaci kalcytowych kokolitów nagle się zakończył. Skorupki otwornic planktonowych ulegały rozpuszczeniu w kwaśnym środowisku rozkładającej się
związane ze środowiskami bagiennymi (Sauropoda), a potem wręcz wszystkie wielkie zwierzęta uzależnione od stabilności środowiska. W końcu mastrychtu na ogromnych obszarach wokół Zatoki Meksykańskiej miejsce kokolitowych osadów wapiennych zajęły okruchowe (klastyczne) osady pochodzenia lądowego, a margle kokolitowe powróciły na początku trzeciorzędu. Doprowadzanie materiału okruchowego przez rzeki trwało około 100-200 ka. Nie ulega więc wątpliwości, że nastąpiło wówczas stosunkowo krótkotrwałe obniżenie poziomu morza, będące kulminacją procesu zapoczątkowanego w połowie mastrychtu.<br>W osadach głębokowodnych w pobliżu granicy kredy i trzeciorzędu dopływ węglanu wapnia do osadu w postaci kalcytowych kokolitów nagle się zakończył. Skorupki otwornic planktonowych ulegały rozpuszczeniu w kwaśnym środowisku rozkładającej się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego