Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
By odtworzyć ewolucję, trzeba śledzić ekosystemy przemieszczające się zygzakiem w przestrzeni. Tak też wnikał daleko na północ i wycofywał się wraz z nastającym chłodem pierwotny człowiek. Migracje człowieka do Europy następowały w trakcie każdego z kolejnych ciepłych interglacjałów epoki lodowej plejstocenu. Najstarsze szczątki kostne z Hiszpanii datowane są na 780 ka. Ówcześni nasi przodkowie mieli wciąż bardzo


pierwotny kształt mózgoczaszki, ale twarz dzieci miała wyraźne cechy ludzkie, odmiennie od afrykańskich przodków. Jest to dowodem na ewolucyjne przemieszczanie tej cechy w rozwoju osobniczym, szczególnie wyraziście w ewolucji kobiecej urody. Znamienne, że dymorfizm płciowy był wówczas równie wyrazisty, co dziś. Wspiera to interpretację
By odtworzyć ewolucję, trzeba śledzić ekosystemy przemieszczające się zygzakiem w przestrzeni. Tak też wnikał daleko na północ i wycofywał się wraz z nastającym chłodem pierwotny człowiek. Migracje człowieka do Europy następowały w trakcie każdego z kolejnych ciepłych interglacjałów epoki lodowej plejstocenu. Najstarsze szczątki kostne z Hiszpanii datowane są na 780 ka. Ówcześni nasi przodkowie mieli wciąż bardzo <br>&lt;page nr=436&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>pierwotny kształt mózgoczaszki, ale twarz dzieci miała wyraźne cechy ludzkie, odmiennie od afrykańskich przodków. Jest to dowodem na ewolucyjne przemieszczanie tej cechy w rozwoju osobniczym, szczególnie wyraziście w ewolucji kobiecej urody. Znamienne, że dymorfizm płciowy był wówczas równie wyrazisty, co dziś. Wspiera to interpretację
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego