Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
wtedy, gdy posiadamy odpowiednią praktykę. Są one wynikiem silnych nawyków posługiwania się regułami typowymi dla języka werbalnego, którym komunikujemy się najczęściej i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. A oto one:
1.Przekroczenie pojemności informacyjnej formatu lub czasu emisyjnego.
2.Nieczytelna oś wiadomości. Brak dominanty.
3.Błędy struktury bazowego layoutu oraz błędy kadrowania fotografii.
4.Brak czytelnych związków między elementami wiadomości.
5.Statyczność konstrukcji formalnej z wyjątkiem sytuacji uzasadnianych pozycjonowaniem produktu.
6.Brak zachowania założeń kompozycyjnych w kolejnych komunikatach eksponowanych we wszystkich mediach.
7.Niespójność formy z obrazem produktu.
8.Niespójność przestrzennych cech komunikatu z konkretnym znaczeniem informacji.
9.Brak szybko identyfikowalnego związku
wtedy, gdy posiadamy odpowiednią praktykę. Są one wynikiem silnych nawyków posługiwania się regułami typowymi dla języka werbalnego, którym komunikujemy się najczęściej i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. A oto one: <br>1.Przekroczenie pojemności informacyjnej formatu lub czasu emisyjnego. <br>2.Nieczytelna oś wiadomości. Brak dominanty. <br>3.Błędy struktury bazowego layoutu oraz błędy kadrowania fotografii. <br>4.Brak czytelnych związków między elementami wiadomości. <br>5.Statyczność konstrukcji formalnej z wyjątkiem sytuacji uzasadnianych pozycjonowaniem produktu. <br>6.Brak zachowania założeń kompozycyjnych w kolejnych komunikatach eksponowanych we wszystkich mediach. <br>7.Niespójność formy z obrazem produktu. <br>8.Niespójność przestrzennych cech komunikatu z konkretnym znaczeniem informacji. <br>9.Brak szybko identyfikowalnego związku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego