Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
dzielą się na dwie zasadnicze grupy: instytucje tworzące pieniądz oraz pozostałe instytucje (tj. tworzące instrumenty finansowe nie będące pieniądzem).
We współczesnych gospodarkach pieniądz (o którego istocie i formach będzie mowa w podrozdziale 1.3) kreowany jest przez dwa rodzaje instytucji finansowych: bank centralny oraz instytucje, które określimy ogólnie jako banki komercyjne (handlowe).
Banki centralne mają monopol na pieniądz będący tzw. pełnoprawnym środkiem płatniczym w danym kraju. Oznacza to, że na terenie tego kraju istnieje prawny przymus (obowiązek) przyjmowania zapłaty w tym właśnie pieniądzu. W praktyce pieniądz kreowany przez banki centralne przybiera postać gotówki oraz zapisów bezgotówkowych (depozytów) banków handlowych w banku
dzielą się na dwie zasadnicze grupy: instytucje tworzące pieniądz oraz pozostałe instytucje (tj. tworzące instrumenty finansowe nie będące pieniądzem).<br>We współczesnych gospodarkach pieniądz (o którego istocie i formach będzie mowa w podrozdziale 1.3) kreowany jest przez dwa rodzaje instytucji finansowych: bank centralny oraz instytucje, które określimy ogólnie jako banki komercyjne (handlowe). <br>Banki centralne mają monopol na pieniądz będący tzw. pełnoprawnym środkiem płatniczym w danym kraju. Oznacza to, że na terenie tego kraju istnieje prawny przymus (obowiązek) przyjmowania zapłaty w tym właśnie pieniądzu. W praktyce pieniądz kreowany przez banki centralne przybiera postać gotówki oraz zapisów bezgotówkowych (depozytów) banków handlowych w banku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego