Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
poziomie stopy rezerw obowiązkowych oraz że uzyskane kredyty w całości przekształcane są w depozyty bankowe.
W rzeczywistości współczynnik kreacji depozytów będzie niższy, a więc także wielkość kreowanego przez system bankowy pieniądza będzie niższa niż w przytoczonym przykładzie. Wpływają na to dwa czynniki:

1. Stopa rezerw bankowych faktycznie utrzymywanych przez banki komercyjne (zr) jest zazwyczaj wyższa od stopy rezerw obowiązkowych, gdyż banki, z uwagi na własne bezpieczeństwo i inne czynniki, utrzymują również rezerwy ponadobowiązkowe (dobrowolne). Jeżeli zr > zro, to możliwość kreacji pieniądza bankowego obniża się.

2. Mało realistyczne jest również założenie, że udzielane przez banki kredyty w całości są przekształcane w depozyty
poziomie stopy rezerw obowiązkowych oraz że uzyskane kredyty w całości przekształcane są w depozyty bankowe.<br>W rzeczywistości współczynnik kreacji depozytów będzie niższy, a więc także wielkość kreowanego przez system bankowy pieniądza będzie niższa niż w przytoczonym przykładzie. Wpływają na to dwa czynniki: <br><br>1. Stopa rezerw bankowych faktycznie utrzymywanych przez banki komercyjne (zr) jest zazwyczaj wyższa od stopy rezerw obowiązkowych, gdyż banki, z uwagi na własne bezpieczeństwo i inne czynniki, utrzymują również rezerwy ponadobowiązkowe (dobrowolne). Jeżeli zr > zro, to możliwość kreacji pieniądza bankowego obniża się.<br><br>2. Mało realistyczne jest również założenie, że udzielane przez banki kredyty w całości są przekształcane w depozyty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego