Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Podkarpackie
Nr: 12.29
Miejsce wydania: Przemyśl
Rok: 2004
planowania sieci dróg rowerowych. Opracowanie zawiera m.in. informacje na temat stanu istniejącego, problemów komunikacyjnych z punktu widzenia użytkowników rowerów, cele polityki rowerowej zawartej w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Strategii Rozwoju i oczywiście typy tras rowerowych proponowanych do utworzenia w mieście. Koncepcja nie tylko wskazuje, w których miejscach konieczna jest budowa tras, ale także inne sposoby prowadzenia bezpiecznego ruchu rowerowego, jak np. uspokojenie ruchu samochodowego na niektórych odcinkach. Jako przykład miast o podobnym ukształtowaniu terenu, jak Przemyśl, w których ruch rowerowy odbywa się z dużym natężeniem, autorzy opracowania podają np. Bazyleę i Trondheim. W efekcie prac zespołu rowerowego pojawiły
planowania sieci dróg rowerowych. Opracowanie zawiera m.in. informacje na temat stanu istniejącego, problemów komunikacyjnych z punktu widzenia użytkowników rowerów, cele polityki rowerowej zawartej w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Strategii Rozwoju i oczywiście typy tras rowerowych proponowanych do utworzenia w mieście. Koncepcja nie tylko wskazuje, w których miejscach konieczna jest budowa tras, ale także inne sposoby prowadzenia bezpiecznego ruchu rowerowego, jak np. uspokojenie ruchu samochodowego na niektórych odcinkach. Jako przykład miast o podobnym ukształtowaniu terenu, jak Przemyśl, w których ruch rowerowy odbywa się z dużym natężeniem, autorzy opracowania podają np. Bazyleę i Trondheim. W efekcie prac zespołu rowerowego pojawiły
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego