Typ tekstu: Książka
Autor: Lawrowski Zbigniew
Tytuł: Technika smarowania
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1997
odpowiedniego lepiszcza (żywicy). Materiały te mogą pracować na sucho, lepiej jednak zachowują się w ośrodku wodnym. Mają głównie zastosowanie w łożyskach i uszczelnieniach pracujących w wysokich temperaturach. Temperaturę graniczną stosowania takich materiałów wyznacza zazwyczaj temperatura destrukcji lepiszcza. Ze względu na kruchość, materiały te nie mogą pracować przy obciążeniach dynamicznych.
Jeśli konieczne jest ciągłe smarowanie czystym smarem stałym, to stosuje się specjalne metody jego ciągłego nanoszenia na powierzchnie tarcia. Jedną z takich metod jest tzw. metoda rotaprintowa. W układzie tym do ruchomej powierzchni podlegającej smarowaniu dociska się element wykonany ze smaru stałego; np. w przekładni zębatej dodaje się smarujące (grafitowe) koło zębate
odpowiedniego lepiszcza (żywicy). Materiały te mogą pracować na sucho, lepiej jednak zachowują się w ośrodku wodnym. Mają głównie zastosowanie w łożyskach i uszczelnieniach pracujących w wysokich temperaturach. Temperaturę graniczną stosowania takich materiałów wyznacza zazwyczaj temperatura destrukcji lepiszcza. Ze względu na kruchość, materiały te nie mogą pracować przy obciążeniach dynamicznych.<br>Jeśli konieczne jest ciągłe smarowanie czystym smarem stałym, to stosuje się specjalne metody jego ciągłego nanoszenia na powierzchnie tarcia. Jedną z takich metod jest tzw. metoda rotaprintowa. W układzie tym do ruchomej powierzchni podlegającej smarowaniu dociska się element wykonany ze smaru stałego; np. w przekładni zębatej dodaje się smarujące (grafitowe) koło zębate
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego