Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mówią wieki
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
kontroli nad handlem bałtyckim, to przyznać trzeba, że koszta znacznie przerosły zyski. Podatki, zyski z handlu miedzią i żelazem, cła w portach bałtyckich, kontrybucje i subsydia francuskie pożerały armia i flota. Mocarstwowość kosztowała, szczególnie w krótkich okresach pokoju, gdy nie można było wyżywić wojska na terytorium wroga. W tej sytuacji konieczne było zastawianie ziem należących do Korony, które masowo przechodziły w dziedziczne posiadanie arystokracji i szlachty. Skala owego przesunięcia w strukturze własności była ogromna. W 1560 r. szlachta posiadała 19 proc. ziemi, w 1650 już 65 proc. Alienacje wspierane były także względami doktrynalnymi. Uważano bowiem, że oparcie systemu finansowego na cłach
kontroli nad handlem bałtyckim, to przyznać trzeba, że koszta znacznie przerosły zyski. Podatki, zyski z handlu miedzią i żelazem, cła w portach bałtyckich, kontrybucje i subsydia francuskie pożerały armia i flota. Mocarstwowość kosztowała, szczególnie w krótkich okresach pokoju, gdy nie można było wyżywić wojska na terytorium wroga. W tej sytuacji konieczne było zastawianie ziem należących do Korony, które masowo przechodziły w dziedziczne posiadanie arystokracji i szlachty. Skala owego przesunięcia w strukturze własności była ogromna. W 1560 r. szlachta posiadała 19 proc. ziemi, w 1650 już 65 proc. Alienacje wspierane były także względami doktrynalnymi. Uważano bowiem, że oparcie systemu finansowego na cłach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego