Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych.
a) co najmniej 90% wartości środków Funduszu powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu zgodnie z polskim prawem,
b) do 10% wartości środk6w Funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny tak często, jak jest to konieczne dla obliczenia Wartości Aktywów Netto Funduszu.
c) nie więcej niż 5% wartości środków Funduszu może być lokowane w papierach wartościowych jednego emitenta.
d) w przypadku, jeżeli środki Funduszu są lokowane w różnego rodzaju papierach wartościowych tego samego emitenta, łączna wartość takich papierów wartościowych nie moze przekroczyć 10% wartości środk6w Funduszu
z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych.<br>a) co najmniej 90% wartości środków Funduszu powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu zgodnie z polskim prawem, <br>b) do 10% wartości środk6w Funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny tak często, jak jest to konieczne dla obliczenia Wartości Aktywów Netto Funduszu.<br>c) nie więcej niż 5% wartości środków Funduszu może być lokowane w papierach wartościowych jednego emitenta.<br>d) w przypadku, jeżeli środki Funduszu są lokowane w różnego rodzaju papierach wartościowych tego samego emitenta, łączna wartość takich papierów wartościowych nie moze przekroczyć 10% wartości środk6w Funduszu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego