Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
międzynarodowych, dług publiczny, stopa bezrobocia). Jest to propozycja dość odległej repliki tzw. acquits communautaires traktatu z Maastricht, z większym wszakże naciskiem na rozwiązania instytucjonalne. Europa - lepsza i gorsza Z kolei ustalenie wspólnie terminarza "dojścia" z datą przyjęcia do Unii miałoby charakter dyscyplinujący rządy i parlamenty krajów środkowoeuropejskich i wyznaczałoby tempo koniecznych prac legislacyjnych i reform strukturalnych, tworząc w ten sposób "twardą ścieżkę dojścia" do Unii. Wraz z warunkami "brzegowymi", kalendarz odgrywałby więc - w sensie pozytywnym - rolę zbliżoną do umów zawieranych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Ustalenie daty przyjęcia do Unii zmniejszyłoby też niepewność co do przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w tych
międzynarodowych, dług publiczny, stopa bezrobocia). Jest to propozycja dość odległej repliki tzw. <foreign>acquits communautaires</> traktatu z Maastricht, z większym wszakże naciskiem na rozwiązania instytucjonalne. Europa - lepsza i gorsza Z kolei ustalenie wspólnie terminarza "dojścia" z datą przyjęcia do Unii miałoby charakter dyscyplinujący rządy i parlamenty krajów środkowoeuropejskich i wyznaczałoby tempo koniecznych prac legislacyjnych i reform strukturalnych, tworząc w ten sposób "twardą ścieżkę dojścia" do Unii. Wraz z warunkami "brzegowymi", kalendarz odgrywałby więc - w sensie pozytywnym - rolę zbliżoną do umów zawieranych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Ustalenie daty przyjęcia do Unii zmniejszyłoby też niepewność co do przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego