Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie i Nowoczesność
Nr: 553
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
zastrzeżenia co do zasadności decyzji niepodjęcia współpracy naukowej z Uniwersytetem Minnesota, stwierdziła opóźnienia w administracyjnym załatwianiu spraw dotyczących przewodu habilitacyjnego dra Brzozowskiego i uznała za nieprzekonywające wyjaśnienie dyr. Kurana w sprawie nieprzyznania Brzozowskiemu nagrody.
Mimo to rektor Pasynkiewicz pisał 2 listopada do prof. Neya:
"Wszelkiego rodzaju nie oparte na faktach krytykanctwo, walka o osobiste korzyści materialne i moralne, rozsiewanie nieprawdziwych opinii, powinno być bezwzględnie tępione. Dlatego proszę Ob. Ministra o podanie mi nazwisk i treści skarg (...). W obecnej chwili zamierzam udzielić upomnienia dr. Brzozowskiemu z zaznaczeniem, że jeżeli powtórzą się fakty rozsiewania nieprawdziwych informacji, zostanie on przeniesiony służbowo do innej jednostki
zastrzeżenia co do zasadności decyzji niepodjęcia współpracy naukowej z Uniwersytetem Minnesota, stwierdziła opóźnienia w administracyjnym załatwianiu spraw dotyczących przewodu habilitacyjnego dra Brzozowskiego i uznała za nieprzekonywające wyjaśnienie dyr. Kurana w sprawie nieprzyznania Brzozowskiemu nagrody.<br>Mimo to rektor Pasynkiewicz pisał 2 listopada do prof. Neya:<br>&lt;q&gt;"Wszelkiego rodzaju nie oparte na faktach krytykanctwo, walka o osobiste korzyści materialne i moralne, rozsiewanie nieprawdziwych opinii, powinno być bezwzględnie tępione. Dlatego proszę Ob. Ministra o podanie mi nazwisk i treści skarg (...). W obecnej chwili zamierzam udzielić upomnienia dr. Brzozowskiemu z zaznaczeniem, że jeżeli powtórzą się fakty rozsiewania nieprawdziwych informacji, zostanie on przeniesiony służbowo do innej jednostki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego