Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
planowego zapotrzebowania gospodarki narodowej na kadry kwalifikowane popyt na pracowników o wykształceniu zasadniczym w latach 1974-1980 stanowił 45%, zaś w okresie 1981-1985 wzrośnie on do 48%, natomiast w latach 1986-1990 obniży się ponownie do 45%. Z kolei w analogicznym okresie udział zapotrzebowania na specjalistów z wykształceniem wyższym kształtować się będzie na poziomie 11-12%, zaś na pracowników z wykształceniem średnim w wysokości 37-39%. Można zatem skonstatować, iż strukturę kwalifikacyjną potrzeb kadrowych w okresie 15-lecia objętego planem perspektywicznym 1976- 1990 cechuje wysoki poziom stabilności - co bez wątpienia częściowo związane jest z inercją w antycypowaniu zmian w strukturze
planowego zapotrzebowania gospodarki narodowej na kadry kwalifikowane popyt na pracowników o wykształceniu zasadniczym w latach 1974-1980 stanowił 45%, zaś w okresie 1981-1985 wzrośnie on do 48%, natomiast w latach 1986-1990 obniży się ponownie do 45%. Z kolei w analogicznym okresie udział zapotrzebowania na specjalistów z wykształceniem wyższym kształtować się będzie na poziomie 11-12%, zaś na pracowników z wykształceniem średnim w wysokości 37-39%. Można zatem skonstatować, iż strukturę kwalifikacyjną potrzeb kadrowych w okresie 15-lecia objętego planem perspektywicznym 1976- 1990 cechuje wysoki poziom stabilności - co bez wątpienia częściowo związane jest z inercją w antycypowaniu zmian w strukturze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego