Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Abecadło Miłosza
Rok: 1997
Dwa pobyty w Paryżu osłabiły mój obraz Francji jako kraju literatury i sztuki, wzmocniły inny obraz, kraju, w którym liczy się każdy grosz i o którym prawdę znają ciężko pracujący polscy robotnicy-imigranci. Napisałem wiersz o barakach dla bezrobotnych w Levallois-Perret. Jakkolwiek jednak tam było, nabyta dobra znajomość francuskiego kształtowała moje lektury w późnych latach trzydziestych i podczas wojny. W środowisku literackim pewien wpływ miały książki Jacques`a Maritaina. I tak się złożyło, że z kół wielbicieli Maritaina w Laskach, chyba od Maryni Czapskiej, dostałem maszynopis jego książki A travers le désastre, napisanej już w Ameryce. Maszynopis przeszmuglowano z Holandii
Dwa pobyty w Paryżu osłabiły mój obraz Francji jako kraju literatury i sztuki, wzmocniły inny obraz, kraju, w którym liczy się każdy grosz i o którym prawdę znają ciężko pracujący polscy robotnicy-imigranci. Napisałem wiersz o barakach dla bezrobotnych w Levallois-Perret. Jakkolwiek jednak tam było, nabyta dobra znajomość francuskiego kształtowała moje lektury w późnych latach trzydziestych i podczas wojny. W środowisku literackim pewien wpływ miały książki Jacques`a Maritaina. I tak się złożyło, że z kół wielbicieli Maritaina w Laskach, chyba od Maryni Czapskiej, dostałem maszynopis jego książki A travers le désastre, napisanej już w Ameryce. Maszynopis przeszmuglowano z Holandii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego