Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
Stałe elementy struktury. Na rozwój przestrzennej struktury gospodarki narodowej w dalszym ciągu wywierać będzie wpływ położenie geograficzne, przede wszystkim położenie nad Bałtykiem, oraz położenie tranzytowe, z tym że znacznie większą rolę odgrywać będą kierunki wschód-zachód.
Również środowisko geograficzne, ulegające pewnym zmianom pod wpływem działalności człowieka wywierać będą wpływ na kształtowanie się przestrzennej struktury. Na plan pierwszy wybijają się stosunki wodne, a więc optymalne wykorzystywanie zasobów wodnych, związane z maksymalną ochroną wód przed zanieczyszczeniami oraz z racjonalnym rozdziałem wody użytkowej pomiędzy potrzeby ludności miast i innych działów gospodarki. Zbudowane będą liczne sztuczne zbiorniki zaporowe. Większą rolę niż obecnie zaczną odgrywać zasoby
Stałe elementy struktury. Na rozwój przestrzennej struktury gospodarki narodowej w dalszym ciągu wywierać będzie wpływ położenie geograficzne, przede wszystkim położenie nad Bałtykiem, oraz położenie tranzytowe, z tym że znacznie większą rolę odgrywać będą kierunki wschód-zachód. <br> Również środowisko geograficzne, ulegające pewnym zmianom pod wpływem działalności człowieka wywierać będą wpływ na kształtowanie się przestrzennej struktury. Na plan pierwszy wybijają się stosunki wodne, a więc optymalne wykorzystywanie zasobów wodnych, związane z maksymalną ochroną wód przed zanieczyszczeniami oraz z racjonalnym rozdziałem wody użytkowej pomiędzy potrzeby ludności miast i innych działów gospodarki. Zbudowane będą liczne sztuczne zbiorniki zaporowe. Większą rolę niż obecnie zaczną odgrywać zasoby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego