Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
atomowym, dostatecznie już w chwili obecnej sprawdzonych, a poprzedzimy je przypomnieniem podstawowych pojęć z dziedziny budowy materii, na przykładzie modelu atomu.

1.1. Model atomu

Jądrowy model atomu został opracowany (1911) na podstawie badań Rutherforda nad rozpraszaniem cząstek na foliach metalowych. Poprzedni model atomu (odkrywcy elektronu - Thomsona, 1897) zakładał istnienie kuli naładowanej dodatnio o ekwiparcjalnej gęstości ładunku, w której również ładunki ujemne są rozmieszczone w całej objętości kuli, w ilości równej ładunkowi dodatniemu. Średnica kuli miała być rzędu 1010 i reprezentowała wymiary atomu. Przy bombardowaniu atomów cząstkami odchylenia tychże byłyby powodowane przez siły odpychania i przyciągania między dodatnimi i ujemnymi ładunkami
atomowym, dostatecznie już w chwili obecnej sprawdzonych, a poprzedzimy je przypomnieniem podstawowych pojęć z dziedziny budowy materii, na przykładzie modelu atomu.<br><br>&lt;tit&gt;1.1. Model atomu&lt;/&gt;<br><br> Jądrowy model atomu został opracowany (1911) na podstawie badań Rutherforda nad rozpraszaniem cząstek na foliach metalowych. Poprzedni model atomu (odkrywcy elektronu - Thomsona, 1897) zakładał istnienie kuli naładowanej dodatnio o ekwiparcjalnej gęstości ładunku, w której również ładunki ujemne są rozmieszczone w całej objętości kuli, w ilości równej ładunkowi dodatniemu. Średnica kuli miała być rzędu 1010 i reprezentowała wymiary atomu. Przy bombardowaniu atomów cząstkami odchylenia tychże byłyby powodowane przez siły odpychania i przyciągania między dodatnimi i ujemnymi ładunkami
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego