Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
r., były bardzo surowe, autor tej notatki przewiduje, iż nadchodząca zima (1821/1822) może być również bardzo surowa.
Opublikowany wywód, mający uzasadnić prognozę surowej zimy, brzmi następująco: Ziemia jest wystawiona na ustawiczne działanie Słońca i Xiężyca; zmiany temperatury, pory roku, dnie i nocy, różne zdarzenia meteoryczne i sam bieg roczny kuli naszey, z tego działania wynikaią. Xiężyc, czyliż oprócz attrakcyi i przyświecania w nocy, nie wywiera inney iakiey siły na ziemię? który czynniey przykładaiąc się do podnoszenia wód oceanu, aniżeli Słońce, czyliż na atmosferze naszey podobnego podnoszenia sprawiać nie może? Położenie tych dwóch ciał niebieskich względem ziemi, codzień iest różne, co
r., były bardzo surowe, autor tej notatki przewiduje, iż nadchodząca zima (1821/1822) może być również bardzo surowa.<br> Opublikowany wywód, mający uzasadnić prognozę surowej zimy, brzmi następująco: Ziemia jest wystawiona na ustawiczne działanie Słońca i Xiężyca; zmiany temperatury, pory roku, dnie i nocy, różne zdarzenia meteoryczne i sam bieg roczny kuli naszey, z tego działania wynikaią. Xiężyc, czyliż oprócz attrakcyi i przyświecania w nocy, nie wywiera inney iakiey siły na ziemię? który czynniey przykładaiąc się do podnoszenia wód oceanu, aniżeli Słońce, czyliż na atmosferze naszey podobnego podnoszenia sprawiać nie może? Położenie tych dwóch ciał niebieskich względem ziemi, codzień iest różne, co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego