Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
wywierali oni wpływu nawet na swoje własne, ziemiańskie środowisko. Ogół posiadającej szlachty wolał trzymać się pańszczyzny; organiczne hasła nie położyły również tamy spiskom i przygotowaniom powstańczym.
Koncepcje organiczne podejmowała też część szlachty na Litwie. I tu dyskutowano nad poprawą gospodarki rolnej oraz wypowiadano się za zniesieniem poddaństwa chłopów. Jednakże te legalne wystąpienia nie znalazły poparcia: ani u większości ziemian, ani tym bardziej i rządu carskiego.

64. Sejm stanowy w Galicji

Galicja, gospodarczo bardziej jeszcze zacofana niż Królestwo, nie stwarzała dużych możliwości rozwoju kierunku liberalnego. Rząd austriacki nie dopuszczał do żadnych reform, a ogół szlachty nie chciał się wyrzec pańszczyzny. Począwszy od
wywierali oni wpływu nawet na swoje własne, ziemiańskie środowisko. Ogół posiadającej szlachty wolał trzymać się pańszczyzny; organiczne hasła nie położyły również tamy spiskom i przygotowaniom powstańczym.<br>Koncepcje organiczne podejmowała też część szlachty na Litwie. I tu dyskutowano nad poprawą gospodarki rolnej oraz wypowiadano się za zniesieniem poddaństwa chłopów. Jednakże te legalne wystąpienia nie znalazły poparcia: ani u większości ziemian, ani tym bardziej i rządu carskiego.<br><br>64. Sejm stanowy w Galicji<br><br>Galicja, gospodarczo bardziej jeszcze zacofana niż Królestwo, nie stwarzała dużych możliwości rozwoju kierunku liberalnego. Rząd austriacki nie dopuszczał do żadnych reform, a ogół szlachty nie chciał się wyrzec pańszczyzny. Począwszy od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego