Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
a normy zabezpieczające - obligatoryjny. Jednym z celów normalizacji państwowej jest także rozszerzenie zakresu kompatybilności norm. W większości krajów obligatoryjne normy państwowe obejmują ochronę życia i zdrowia, bezpieczeństwo pracy i użytkowania wyrobów, ochronę środowiska naturalnego, uprawy rolne i hodowlę, wyroby zamawiane przez organizacje państwowe. Szczególnymi obiektami normalizacji państwowej są system miar (legalne jednostki miar, kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych, nadzór itp.) oraz system badań i certyfikacji (przyznawanie znaku bezpieczeństwa, akredytacja jednostek certyfikujących, certyfikacja audytorów, akredytacja jednostek badawczych itp.). Powszechnie występuje obowiązek uzyskiwania znaku bezpieczeństwa na określone wyroby. Znak ten potwierdza, że dany wyrób nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego
a normy zabezpieczające - obligatoryjny. Jednym z celów normalizacji państwowej jest także rozszerzenie zakresu kompatybilności norm. W większości krajów obligatoryjne normy państwowe obejmują ochronę życia i zdrowia, bezpieczeństwo pracy i użytkowania wyrobów, ochronę środowiska naturalnego, uprawy rolne i hodowlę, wyroby zamawiane przez organizacje państwowe. Szczególnymi obiektami normalizacji państwowej są system miar (legalne jednostki miar, kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych, nadzór itp.) oraz system badań i certyfikacji (przyznawanie znaku bezpieczeństwa, akredytacja jednostek certyfikujących, certyfikacja audytorów, akredytacja jednostek badawczych itp.). Powszechnie występuje obowiązek uzyskiwania znaku bezpieczeństwa na określone wyroby. Znak ten potwierdza, że dany wyrób nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego