Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
Gdyby sektor prywatny dysponował takimi samymi środkami technicznymi jak sektor państwowy, to krótkookresowa krzywa transformacji odzwierciedlałaby możliwości prywatnej produkcji B. Jednakże trudności w dostępie do kapitału obniżają elastyczność transformacji z A na B. Dlatego też krzywa czarnorynkowej transformacji A na B, pokazana na rys. 2 jako , leży wewnątrz krzywej transformacji legalnej . V* jest punktem styczności (wypukłej) krzywej transformacji z (wklęsłą) społeczną krzywą obojętności. Jest zatem punktem równowagi, określającym zarazem produkcję oficjalną A i B jak też produkcję czarnorynkową. Produkcja oficjalna wynosi OC produktu A i OD produktu B. Czarny rynek produkuje DE produktu B.
Załóżmy dla uproszczenia, że czarnorynkowa produkcja produktów
Gdyby sektor prywatny dysponował takimi samymi środkami technicznymi jak sektor państwowy, to krótkookresowa krzywa transformacji &lt;gap&gt; odzwierciedlałaby możliwości prywatnej produkcji B. Jednakże trudności w dostępie do kapitału obniżają elastyczność transformacji z A na B. Dlatego też krzywa czarnorynkowej transformacji A na B, pokazana na rys. 2 jako &lt;gap&gt;, leży wewnątrz krzywej transformacji legalnej &lt;gap&gt;. V* jest punktem styczności (wypukłej) krzywej transformacji &lt;gap&gt; z (wklęsłą) społeczną krzywą obojętności. Jest zatem punktem równowagi, określającym zarazem produkcję oficjalną A i B jak też produkcję czarnorynkową. Produkcja oficjalna wynosi OC produktu A i OD produktu B. Czarny rynek produkuje DE produktu B.<br>Załóżmy dla uproszczenia, że czarnorynkowa produkcja produktów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego