Typ tekstu: Książka
Autor: Bendyk Edwin
Tytuł: Zatruta studnia
Rok: 2002
przehandlować wolności za bezpieczeństwo. Po 11 września jesteśmy skazani na wolność.

Podziękowania
Na stronie tytułowej Zatrutej studni pojawia się jeden autor. W istocie jednak książka jest dziełem zbiorowym, wynikiem konfrontacji różnorodnych idei z wielu obszarów wiedzy, kultury, filozofii, religii. Zatruta studnia to zapis dialogu, zarówno wirtualnego, odbywającego się za pośrednictwem lektur i eksploracji cyberprzestrzeni, jak i rzeczywistego, będącego owocem pracy dziennikarskiej i publicystycznej. Autorów idei, które przytoczyłem, wymieniam w przypisach bibliograficznych i zbiorowej bibliografii. Osobną uwagę i podziękowania winien natomiast jestem ludziom, którym Zatruta studnia zawdzięcza ostateczny kształt. Pierwszą czytelniczką i recenzentką rodzących się kolejno rozdziałów była moja żona, Luiza. Znakomitemu
przehandlować wolności za bezpieczeństwo. Po 11 września jesteśmy skazani na wolność.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Podziękowania&lt;/&gt;<br>Na stronie tytułowej Zatrutej studni pojawia się jeden autor. W istocie jednak książka jest dziełem zbiorowym, wynikiem konfrontacji różnorodnych idei z wielu obszarów wiedzy, kultury, filozofii, religii. Zatruta studnia to zapis dialogu, zarówno wirtualnego, odbywającego się za pośrednictwem lektur i eksploracji cyberprzestrzeni, jak i rzeczywistego, będącego owocem pracy dziennikarskiej i publicystycznej. Autorów idei, które przytoczyłem, wymieniam w przypisach bibliograficznych i zbiorowej bibliografii. Osobną uwagę i podziękowania winien natomiast jestem ludziom, którym Zatruta studnia zawdzięcza ostateczny kształt. Pierwszą czytelniczką i recenzentką rodzących się kolejno rozdziałów była moja żona, Luiza. Znakomitemu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego