Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
zorganizowano północną Grupę Operacyjną pod dowództwem gen. por. Jana Wroczyńskiego, bezpośrednio podporządkowaną Dowództwu Frontu Północno-Wschodniego, którym (od 31 lipca) dowodził gen. Józef Haller. Zadanie grupy, w której był też 205 pp, polegało na aktywnej obronie kierunku północno-zachodniego wzdłuż granicy niemieckiej, wyprowadzającego na Ciechanów i Płońsk oraz na osłonie lewego skrzydła 1 Armii przed kawalerią rosyjską zmierzającą do wyjścia na jej tyły.
4 sierpnia dowodzenie północną Grupą Operacyjną z rąk gen. ppor. Jana Wroczyńskiego przejął gen. por. Bolesław Roja - dowódca Grupy Operacyjnej Pomorze, skierowanej na przełomie lipca i sierpnia w rejon Ostrołęki w celuwzmocnienia walczących tam wojsk219. W przybyłej
zorganizowano północną Grupę Operacyjną pod dowództwem gen. por. Jana Wroczyńskiego, bezpośrednio podporządkowaną Dowództwu Frontu Północno-Wschodniego, którym (od 31 lipca) dowodził gen. Józef Haller. Zadanie grupy, w której był też 205 pp, polegało na aktywnej obronie kierunku północno-zachodniego wzdłuż granicy niemieckiej, wyprowadzającego na Ciechanów i Płońsk oraz na osłonie lewego skrzydła 1 Armii przed kawalerią rosyjską zmierzającą do wyjścia na jej tyły.<br>4 sierpnia dowodzenie północną Grupą Operacyjną z rąk gen. ppor. Jana Wroczyńskiego przejął gen. por. Bolesław Roja - dowódca Grupy Operacyjnej Pomorze, skierowanej na przełomie lipca i sierpnia w rejon Ostrołęki w celu<br><br>&lt;page nr=88&gt;<br><br>wzmocnienia walczących tam wojsk219. W przybyłej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego