Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1997
kontakcie z podłożem lub topnienie wewnętrzne.
Do najważniejszych procesów ablacji mechanicznej zalicza się: 1) zwiewanie śniegu z lodowca; 2) obłamywanie się bloków i gór lodowych na kontakcie z wodą morską (cielenie); 3) obrywanie się lawin lodowych, śnieżnych i śnieżno-wodnych ze stromych lodowców górskich (zwykle wiszących); 4)oddzielanie mas martwego lodu od lodowca w wyniku działania różnych procesów oraz 5) inne, mniej znaczące lub rzadko zachodzące procesy.

Ablacja fizyczna
Topnienie powierzchniowe. Tajanie powierzchniowe to najistotniejszy proces ablacji na większości lodowców. W celu zrozumienia przyczyn ablacji w wyniku topnienia należy prześledzić przychody i ubytki ciepła na powierzchni lodowca (patrz rozdz. 5.2
kontakcie z podłożem lub topnienie wewnętrzne.<br>Do najważniejszych procesów ablacji mechanicznej zalicza się: 1) zwiewanie śniegu z lodowca; 2) obłamywanie się bloków i gór lodowych na kontakcie z wodą morską (cielenie); 3) obrywanie się lawin lodowych, śnieżnych i śnieżno-wodnych ze stromych lodowców górskich (zwykle wiszących); 4)oddzielanie mas martwego lodu od lodowca w wyniku działania różnych procesów oraz 5) inne, mniej znaczące lub rzadko zachodzące procesy.<br><br>&lt;tit&gt;Ablacja fizyczna&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Topnienie powierzchniowe.&lt;/&gt; Tajanie powierzchniowe to najistotniejszy proces ablacji na większości lodowców. W celu zrozumienia przyczyn ablacji w wyniku topnienia należy prześledzić przychody i ubytki ciepła na powierzchni lodowca (patrz rozdz. 5.2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego