Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Zrozumieć lodowce
Rok: 1996
tym wszystkim ciepło właściwe lodu jest ponad dwukrotnie mniejsze od ciepła właściwego wody i wynosi 2,047 J/g 0C. Łatwiej więc ogrzewać lub oziębiać lód niż wodę!
Powróćmy jednak do owej niezwykłej właściwości lodu, który ­ w przeciwieństwie do innych stałych substancji ­ łatwiej topnieje przy zwiększonym ciśnieniu. Ta wyjątkowa cecha lodu łączy się ze wzrostem objętości zamarzającej wody o mniej więcej jedną dziesiątą. Uporządkowanie cząsteczek H2O w sieć krystaliczną sprawia, że zmniejsza się ich "upakowanie". Struktura kryształu lodu jest luźna, między cząsteczkami występują puste przestrzenie, tworzące pewien rodzaj mikroskopijnych kanałów. Stąd też gęstość lodu (0,9168 g/cm3 jest mniejsza od
tym wszystkim ciepło właściwe lodu jest ponad dwukrotnie mniejsze od ciepła właściwego wody i wynosi 2,047 J/g 0C. Łatwiej więc ogrzewać lub oziębiać lód niż wodę!<br>Powróćmy jednak do owej niezwykłej właściwości lodu, który ­ w przeciwieństwie do innych stałych substancji ­ łatwiej topnieje przy zwiększonym ciśnieniu. Ta wyjątkowa cecha lodu łączy się ze wzrostem objętości zamarzającej wody o mniej więcej jedną dziesiątą. Uporządkowanie cząsteczek H2O w sieć krystaliczną sprawia, że zmniejsza się ich "upakowanie". Struktura kryształu lodu jest luźna, między cząsteczkami występują puste przestrzenie, tworzące pewien rodzaj mikroskopijnych kanałów. Stąd też gęstość lodu (0,9168 g/cm&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; jest mniejsza od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego