Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Zrozumieć lodowce
Rok: 1996
z trzema innymi, należącymi do tej samej warstwy. Połączenie z równoległą warstwą odbywa się natomiast tylko przez jedną cząsteczkę. Rozerwanie połączeń w obrębie warstwy jest trudne, lecz oddzielenie warstw od siebie zachodzi względnie łatwo. Takie oddzielanie się warstw ma zazwyczaj charakter poślizgu. Nawet niewielki nacisk "boczny" na kryształ powoduje "płynięcie" lodu ­ przesuwanie warstw względem siebie. Nietrudno domyślić się, że zjawisko to wiąże się z ruchem lodowców.
Niektóre inne właściwości fizyczne kryształów lodu, na przykład przewodnictwo elektryczne i cieplne, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, zależą od kierunku działania sił w stosunku do osi optycznej kryształu. A trzeba wiedzieć, że oś optyczna kryształu
z trzema innymi, należącymi do tej samej warstwy. Połączenie z równoległą warstwą odbywa się natomiast tylko przez jedną cząsteczkę. Rozerwanie połączeń w obrębie warstwy jest trudne, lecz oddzielenie warstw od siebie zachodzi względnie łatwo. Takie oddzielanie się warstw ma zazwyczaj charakter poślizgu. Nawet niewielki nacisk "boczny" na kryształ powoduje "płynięcie" lodu ­ przesuwanie warstw względem siebie. Nietrudno domyślić się, że zjawisko to wiąże się z ruchem lodowców.<br>Niektóre inne właściwości fizyczne kryształów lodu, na przykład przewodnictwo elektryczne i cieplne, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, zależą od kierunku działania sił w stosunku do osi optycznej kryształu. A trzeba wiedzieć, że oś optyczna kryształu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego