Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
proponowana przez WMO).
Ewapotranspiracja względna stosunek ewapotranspiracji aktualnej E do parowania potencjalnego E, to jest EE.
Utajone ciepło parowania ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę wody podczas przejścia ze stanu ciekłego do stanu gazowego przy stałej temperaturze.
Utajone ciepło topnienia ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę lodu w procesie topnienia, to jest w procesie przejścia ze stanu stałego w ciekły bez zmiany temperatury.
Utajone ciepło sublimacji ilość ciepła absorbowanego z otoczenia przez jednostkową masę lodu w procesie sublimacji, to jest w procesie przejścia ze stanu stałego w gazowy bez zmiany temperatury. Ciepło to jest sumą utajonego ciepła
proponowana przez WMO).<br>Ewapotranspiracja względna stosunek ewapotranspiracji aktualnej E do parowania potencjalnego E, to jest EE.<br>Utajone ciepło parowania ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę wody podczas przejścia ze stanu ciekłego do stanu gazowego przy stałej temperaturze.<br>Utajone ciepło topnienia ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę lodu w procesie topnienia, to jest w procesie przejścia ze stanu stałego w ciekły bez zmiany temperatury.<br>Utajone ciepło sublimacji ilość ciepła absorbowanego z otoczenia przez jednostkową masę lodu w procesie sublimacji, to jest w procesie przejścia ze stanu stałego w gazowy bez zmiany temperatury. Ciepło to jest sumą utajonego ciepła
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego