Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
które pochodzą zazwyczaj z areozoli morskich, dominują w wielu przypadkach opadów śniegu i deszczu.

Wody roztopowe różnią się ponadto zawartością izotopów stabilnych tlenu i wodoru (O, D) oraz produktami rozpadu radioaktywnego (np. tryt), co może być także wskaźnikiem ich genezy lub modyfikacji w obrębie lodowca. Zagadnienia zróżnicowania izotopowego śniegu i lodu całościowo przedstawiają W.M. Kotliakow i F.G. Gordijenko (1982). Wiele prac poświęcono tej problematyce. J. Niewodniczański i in. (1981) oraz J. Grabczak i in. (1983) analizowali zmiany składu izotopów stabilnych w śniegu w zależności od wysokości nad poziomem morza. Problematykę składu izotopowego wód lodowcowych na Spitsbergenie podjęli J. Grabczak
które pochodzą zazwyczaj z areozoli morskich, dominują w wielu przypadkach opadów śniegu i deszczu.<br><br> Wody roztopowe różnią się ponadto zawartością izotopów stabilnych tlenu i wodoru (O, D) oraz produktami rozpadu radioaktywnego (np. tryt), co może być także wskaźnikiem ich genezy lub modyfikacji w obrębie lodowca. Zagadnienia zróżnicowania izotopowego śniegu i lodu całościowo przedstawiają W.M. Kotliakow i F.G. Gordijenko (1982). Wiele prac poświęcono tej problematyce. J. Niewodniczański i in. (1981) oraz J. Grabczak i in. (1983) analizowali zmiany składu izotopów stabilnych w śniegu w zależności od wysokości nad poziomem morza. Problematykę składu izotopowego wód lodowcowych na Spitsbergenie podjęli J. Grabczak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego