Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
potwierdzają zależność prędkości ślizgu od ciśnienia wód podlodowcowych. W.F. Budd i in. (1979) zaproponowali formułę ślizgu dennego: u% = B t%1/h8, gdzie: B – stała, prawdopodobnie zbliżona do wartości 1800 m/rok/(bar)1, gdy n = 3; t% – naprężenie ścinające na dnie lodowca; h8 – wysokość kolumny lodu nie podpartej przez ciśnienie wód podlodowcowych, obliczana ze wzoru: ((...))
Wspomniano już, że istnieje wiele czynników nie objętych zależnościami wyliczonymi teoretycznie. Istotne zmniejszenie prędkości wywołuje tarcie materiału morenowego o podłoże (Hallet, 1981). Ma to odpowiednie konsekwencje dla erozyjnej działalności lodowca (por. rozdz. 9.2). Wysokie ciśnienie wody w odspojeniach podlodowcowych natomiast
potwierdzają zależność prędkości ślizgu od ciśnienia wód podlodowcowych. W.F. Budd i in. (1979) zaproponowali formułę ślizgu dennego: u% = B t%1/h8, gdzie: B &#150; stała, prawdopodobnie zbliżona do wartości 1800 m/rok/(bar)1, gdy n = 3; t% &#150; naprężenie ścinające na dnie lodowca; h8 &#150; wysokość kolumny lodu nie podpartej przez ciśnienie wód podlodowcowych, obliczana ze wzoru: ((...))<br> Wspomniano już, że istnieje wiele czynników nie objętych zależnościami wyliczonymi teoretycznie. Istotne zmniejszenie prędkości wywołuje tarcie materiału morenowego o podłoże (Hallet, 1981). Ma to odpowiednie konsekwencje dla erozyjnej działalności lodowca (por. rozdz. 9.2). Wysokie ciśnienie wody w odspojeniach podlodowcowych natomiast
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego