Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
więc ze swą nazwą jest to operatywny, organ faktycznego zarządzania. Uprawnienia jego są - znacznie szersze, od uprawnień naszych rad robotniczych.
Funkcje bieżącego kierowania przedsiębiorstwem (zakładem pracy) i jego reprezentowania na zewnątrz, wykonuje dyrektor przedsiębiorstwa, realizując decyzje organów samorządu i stosując się do obowiązujących przepisów i wytycznych terenowo właściwych organów władzy ludowej. Jest on osobiście odpowiedzialny wobec wspólnoty pracujących i jej organów, a za praworządność i wykonywanie obowiązków określonych ustawą - również wobec wspólnoty społecznej (gminy, republiki). Dyrektor posiada - podobnie jak i u nas - prawo i obowiązek nie wykonania lub wstrzymania wykonania decyzji organów samorządu, jeśli są sprzeczne z przepisami, szkodliwe dla przedsiębiorstwa
więc ze swą nazwą jest to operatywny, organ faktycznego zarządzania. Uprawnienia jego są - znacznie szersze, od uprawnień naszych rad robotniczych.<br>Funkcje bieżącego kierowania przedsiębiorstwem (zakładem pracy) i jego reprezentowania na zewnątrz, wykonuje dyrektor przedsiębiorstwa, realizując decyzje organów samorządu i stosując się do obowiązujących przepisów i wytycznych terenowo właściwych organów władzy ludowej. Jest on osobiście odpowiedzialny wobec wspólnoty pracujących i jej organów, a za praworządność i wykonywanie obowiązków określonych ustawą - również wobec wspólnoty społecznej (gminy, republiki). Dyrektor posiada - podobnie jak i u nas - prawo i obowiązek nie wykonania lub wstrzymania wykonania decyzji organów samorządu, jeśli są sprzeczne z przepisami, szkodliwe dla przedsiębiorstwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego