Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kronika Warszawy
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
bekon przejeżdżając obok płonącego Teatru Wielkiego, w którego podziemiach znajdowała się żywność". Fragment protokołu z odprawy u Komendanta Głównego Straży Obywatelskiej w dniu 19 IX 1939 r. mówi, że sprawa aprowizacji przedstawia się źle. Należy zaprowadzić jak najdalej idące oszczędności, nie wydawać więcej porcji niż to wypada na jednostkę, resztę magazynować. Sprawę koni padłych należy uregulować. Funkcjonariusze SO obowiązani są każdego osłabionego konia doprowadzić do punktu rzeźnego. Zapas chleba znajdujący się w Komendzie Głównej należy przekazać Okręgom kierując się normą 250 g na osobę.
Poważnym przedsięwzięciem Komisariatu Cywilnego było przygotowanie aparatu OPL (Obrony Przeciwlotniczej) do rozdziału żywności. Również Stołeczny Komitet Samopomocy
bekon przejeżdżając obok płonącego Teatru Wielkiego, w którego podziemiach znajdowała się żywność". Fragment protokołu z odprawy u Komendanta Głównego Straży Obywatelskiej w dniu 19 IX 1939 r. mówi, że sprawa aprowizacji przedstawia się źle. Należy zaprowadzić jak najdalej idące oszczędności, nie wydawać więcej porcji niż to wypada na jednostkę, resztę magazynować. Sprawę koni padłych należy uregulować. Funkcjonariusze SO obowiązani są każdego osłabionego konia doprowadzić do punktu rzeźnego. Zapas chleba znajdujący się w Komendzie Głównej należy przekazać Okręgom kierując się normą 250 g na osobę.<br>Poważnym przedsięwzięciem Komisariatu Cywilnego było przygotowanie aparatu OPL (Obrony Przeciwlotniczej) do rozdziału żywności. Również Stołeczny Komitet Samopomocy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego