Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
5 m,
- dla przewodów gazowych niskiego ciśnienia
3,0 m,
- dla przewodów gazowych średniego ciśnienia oraz sieci gazowych wysokiego ciśnienia do 2 atm włącznie
5,0 m,
- dla przewodów gazowych wysokiego ciśnienia
10,0 m,
- dla przewodów wodociągowych rozdzielczych o średnicy do 250 mm
3,0 m,
- dla przewodów wodociągowych magistralnych o średnicy do 500 mm
5,0 m,
- dla przewodów wodociągowych magistralnych o średnicy ponad 500 mm
8,0 m,
- dla przewodów kanalizacyjnych
5,0 m.
Dla gazociągów wysokiego ciśnienia, ułożonych w ziemi, obowiązujące odległości bezpieczne, jakie należy zachować pomiędzy gazociągami i obiektami terenowymi zlokalizowanymi w pobliżu gazociągów, zostały podane
5 m,<br>- dla przewodów gazowych niskiego ciśnienia <br>3,0 m,<br>- dla przewodów gazowych średniego ciśnienia oraz sieci gazowych wysokiego ciśnienia do 2 atm włącznie <br>5,0 m,<br>- dla przewodów gazowych wysokiego ciśnienia <br>10,0 m,<br>- dla przewodów wodociągowych rozdzielczych o średnicy do 250 mm<br>3,0 m,<br>- dla przewodów wodociągowych magistralnych o średnicy do 500 mm<br>5,0 m,<br>- dla przewodów wodociągowych magistralnych o średnicy ponad 500 mm <br>8,0 m,<br>- dla przewodów kanalizacyjnych <br>5,0 m.<br>Dla gazociągów wysokiego ciśnienia, ułożonych w ziemi, obowiązujące odległości bezpieczne, jakie należy zachować pomiędzy gazociągami i obiektami terenowymi zlokalizowanymi w pobliżu gazociągów, zostały podane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego