Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Legendy nowoczesności
Rok: 1944
chrześcijańska wypływa z resentymentu i że jest religią niewolników. Cnoty chrześcijańskie były dla niego wyniesionymi do rzędu zasług właściwościami, jakie z konieczności musiał posiadać niewolny i upodlony naród żydowski. Pokora, przebaczenie doznanych krzywd, miłość bliźniego, odpłacanie dobrem za zło były takimi właściwościami, przybranymi przez chrześcijan w blask nieziemski. Słabi, ułomni, maluczcy umysłem i sercem mieli nadzieję za swoją niemrawość, niedołęstwo i uleganie w walce otrzymać po śmierci nagrodę niebieską.
Nic tak nie demaskuje walczącego jak stwarzanie na własny użytek odpowiedniego przeciwnika. Don Kichot, który wziął wiatraki za olbrzymów, wypełnił przez to główny rozdział w swojej biografii. Nietzsche rzucił się na chrześcijaństwo
chrześcijańska wypływa z resentymentu i że jest religią niewolników. Cnoty chrześcijańskie były dla niego wyniesionymi do rzędu zasług właściwościami, jakie z konieczności musiał posiadać niewolny i upodlony naród żydowski. Pokora, przebaczenie doznanych krzywd, miłość bliźniego, odpłacanie dobrem za zło były takimi właściwościami, przybranymi przez chrześcijan w blask nieziemski. Słabi, ułomni, maluczcy umysłem i sercem mieli nadzieję za swoją niemrawość, niedołęstwo i uleganie w walce otrzymać po śmierci nagrodę niebieską. <br> Nic tak nie demaskuje walczącego jak stwarzanie na własny użytek odpowiedniego przeciwnika. Don Kichot, który wziął wiatraki za olbrzymów, wypełnił przez to główny rozdział w swojej biografii. Nietzsche rzucił się na chrześcijaństwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego