Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
na motywacje poprzez zapewnienie lub stworzenie szansy na zaspokojenie potrzeb. Tak jak złożony jest system potrzeb, tak złożony może być system stymulatorów. Trudno nie przyznać racji stwierdzeniu, że wszystkie relacje występujące w środowisku organizacji mogą mieć wpływ na motywacje i zachowania się jej członków. Stąd też i całość przywódczych działań menedżerów ma wpływ na reakcje podwładnych.
Istnieje wiele teorii i koncepcji stymulacji oraz motywacji członków organizacji, wykorzystujących osiągnięcia takich dyscyplin naukowych, jak: psychologia, socjologia, ekonomiki szczegółowe i ergonomia. Tworzą one metodyczne podstawy doboru odpowiednich stymulatorów dla wywołania oczekiwanych zmian motywacyjnych i działań. System motywacji członków organizacji jest kształtowany w jej środowisku
na motywacje poprzez zapewnienie lub stworzenie szansy na zaspokojenie potrzeb. Tak jak złożony jest system potrzeb, tak złożony może być system stymulatorów. Trudno nie przyznać racji stwierdzeniu, że wszystkie relacje występujące w środowisku organizacji mogą mieć wpływ na motywacje i zachowania się jej członków. Stąd też i całość przywódczych działań menedżerów ma wpływ na reakcje podwładnych.<br>Istnieje wiele teorii i koncepcji stymulacji oraz motywacji członków organizacji, wykorzystujących osiągnięcia takich dyscyplin naukowych, jak: psychologia, socjologia, ekonomiki szczegółowe i ergonomia. Tworzą one metodyczne podstawy doboru odpowiednich stymulatorów dla wywołania oczekiwanych zmian motywacyjnych i działań. System motywacji członków organizacji jest kształtowany w jej środowisku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego