Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
dokument.
A co się stanie, gdy zadaną frazę TAG wykryje nie w jednym, lecz w kilku dokumentach? Taki fakt łatwo poznać po liczbie wyświetlanej w oknie metryki, z prawej strony pola Plik. Występujący tam napis ma format x/y co oznacza, że oglądasz właśnie metrykę x-tego dokumentu, w którego metryce występuje zadana fraza, a tak w ogóle to takich dokumentów jest y. Naciskając klawisze [PgUp] oraz [PgDn] możesz przeglądać kolejne metryki, aż do odnalezienia tej właściwej.


W tym rozdziale:

- O konieczności automatycznego zapisywania stanu dokumentu co pewien czas
- O regulowaniu czasu oczekiwania na wyświetlenie menu
- O dopasowaniu czułości myszy i
dokument.<br>A co się stanie, gdy zadaną frazę TAG wykryje nie w jednym, lecz w kilku dokumentach? Taki fakt łatwo poznać po liczbie wyświetlanej w oknie metryki, z prawej strony pola Plik. Występujący tam napis ma format x/y co oznacza, że oglądasz właśnie metrykę x-tego dokumentu, w którego metryce występuje zadana fraza, a tak w ogóle to takich dokumentów jest y. Naciskając klawisze [PgUp] oraz [PgDn] możesz przeglądać kolejne metryki, aż do odnalezienia tej właściwej.<br><br><br>W tym rozdziale:<br><br>- O konieczności automatycznego zapisywania stanu dokumentu co pewien czas<br>- O regulowaniu czasu oczekiwania na wyświetlenie menu<br>- O dopasowaniu czułości myszy i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego