Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
płaskiej przestrzeni mamy (zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa) .ij = .ij . Szczególna teoria względności wprowadziła bardzo istotną zmianę opisaną dokładniej na końcu tego rozdziału: dołączyła czas do opisu na tych samych prawach co przestrzeń oraz wprowadziła rozszerzony tensor metryczny do opisu odległości (interwału) w czasoprzestrzeni czterowymiarowej:

Przyjęta przez nas konwencja dotycząca sygnatury metryki (-,+, ˇ ˇ ˇ ,+), choć do tej pory rzadko używana w polskiej literaturze, jest zdecydowanie wygodniejsza od konwencji , jeżeli omawiamy teorie w dowolnej liczbie wymiarów czasoprzestrzennych, szczególnie włączające do opisu teorię grawitacji. Choć w książce tej nie będziemy często odchodzić od czasoprzestrzeni czterowymiarowej, to istnienie i coraz szersze stosowanie w fizyce teoretycznej teorii wielowymiarowych
płaskiej przestrzeni mamy (zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa) .ij = .ij . Szczególna teoria względności wprowadziła bardzo istotną zmianę opisaną dokładniej na końcu tego rozdziału: dołączyła czas do opisu na tych samych prawach co przestrzeń oraz wprowadziła rozszerzony tensor metryczny do opisu odległości (interwału) w czasoprzestrzeni czterowymiarowej: <br>&lt;gap&gt;<br>Przyjęta przez nas konwencja dotycząca sygnatury metryki (-,+, ˇ ˇ ˇ ,+), choć do tej pory rzadko używana w polskiej literaturze, jest zdecydowanie wygodniejsza od konwencji &lt;gap&gt;, jeżeli omawiamy teorie w dowolnej liczbie wymiarów czasoprzestrzennych, szczególnie włączające do opisu teorię grawitacji. Choć w książce tej nie będziemy często odchodzić od czasoprzestrzeni czterowymiarowej, to istnienie i coraz szersze stosowanie w fizyce teoretycznej teorii wielowymiarowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego