Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
i jej rozmiaru, a także udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę.
2. Jeśli ubezpieczający lub upoważniony kierowca nie wykonał obowiązków wynikających z ust. 1, TUiR PARTNER S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć 3. Jeżeli ubezpieczający dostarczył TUiR PARTNER SA fałszywych informacji mogących mieć wpływ na ustalenie jego odpowiedzialności lub wysokości szkody, TUiR PARTNER S.A. wolne jest od obowiązku wypłacenia odszkodowania.

Zasady ustalania i wypłaty odszkodowania § 16
1. Odszkodowanie wypłacane jest
a) właścicielowi pojazdu lub notarialnie upoważnionej przez niego osobie,

b) osobie trzeciej, której przysługuje prawo do odszkodowania na podstawie odrębnego tytułu prawnego
i jej rozmiaru, a także udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę.<br>2. Jeśli ubezpieczający lub upoważniony kierowca nie wykonał obowiązków wynikających z ust. 1, TUiR PARTNER S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć 3. Jeżeli ubezpieczający dostarczył TUiR PARTNER SA fałszywych informacji mogących mieć wpływ na ustalenie jego odpowiedzialności lub wysokości szkody, TUiR PARTNER S.A. wolne jest od obowiązku wypłacenia odszkodowania.<br><br>Zasady ustalania i wypłaty odszkodowania § 16<br>1. Odszkodowanie wypłacane jest <br>a) właścicielowi pojazdu lub notarialnie upoważnionej przez niego osobie,<br>&lt;page nr=9&gt;<br>b) osobie trzeciej, której przysługuje prawo do odszkodowania na podstawie odrębnego tytułu prawnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego