Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
ofiarodawca bonończyka występują pod nazwiskami znaczeniowymi.
Był to sposób stale stosowany przez Fredrę, żeby przypomnieć choć rejenta Milczka czy cześnika Raptusiewicza. Kozodusin jest takim właśnie nazwiskiem, rzekomo rosyjskim, utworzonym od czasownika "dusić". Stąd w przekładach Pana Tadeusza na francuski bywa ono również tłumaczone znaczeniowo. Kozodusin to Kaprassassine (od assassiner#zabijać, mordować)10. Natomiast tłumaczenia na języki słowiańskie (rosyjski, białoruski, ukraiński), a nawet na angielski i niemiecki zachowują Mickiewiczowską pisownię tego nazwiska.
Początkowo nic nie wskazywało, iż bohaterski obrońca Woli wejdzie do panteonu narodowego i okaże się "polskim Leonidasem". Wręcz przeciwnie, wszystko przemawiało za tym, iż trafi na "pomnik hańby", jaki Mikołaj
ofiarodawca bonończyka występują pod nazwiskami znaczeniowymi.<br>Był to sposób stale stosowany przez Fredrę, żeby przypomnieć choć rejenta Milczka czy cześnika Raptusiewicza. Kozodusin jest takim właśnie nazwiskiem, rzekomo rosyjskim, utworzonym od czasownika "dusić". Stąd w przekładach Pana Tadeusza na francuski bywa ono również tłumaczone znaczeniowo. Kozodusin to Kaprassassine (od assassiner#zabijać, mordować)10. Natomiast tłumaczenia na języki słowiańskie (rosyjski, białoruski, ukraiński), a nawet na angielski i niemiecki zachowują Mickiewiczowską pisownię tego nazwiska.<br>Początkowo nic nie wskazywało, iż bohaterski obrońca Woli wejdzie do panteonu narodowego i okaże się "polskim Leonidasem".&lt;page nr=288&gt; Wręcz przeciwnie, wszystko przemawiało za tym, iż trafi na "pomnik hańby", jaki Mikołaj
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego