Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
pisarze żydowscy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa z niej właśnie wzięli pomysł do swej opowieści o Danielu.
W części apokaliptycznej zawierającej proroctwa zapowiedziane jest pojawienie się czterech kolejnych królestw: babilońskiego, perskiego, medejskiego i greckiego. Wyraźne aluzje do profanacji świątyni jerozolimskiej, która miała miejsce za panowania Antiocha IV Epifanesa w roku 167 p.n.e., wskazują, że księga w swej ostatecznej redakcji musiała powstać w późnej epoce hellenistycznej. Dowodem są zresztą liczne wyrazy greckie rozsiane w tekście aramejsko-hebrajskim.
Były to dla Żydów ciężkie czasy walk o niezawisłość religijną. Proroctwo miało dodać otuchy ciemiężonym rodakom i podtrzymać ich nadzieje w zwycięstwo. W wizjach przepojonych
pisarze żydowscy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa z niej właśnie wzięli pomysł do swej opowieści o Danielu.<br>W części apokaliptycznej zawierającej proroctwa zapowiedziane jest pojawienie się czterech kolejnych królestw: babilońskiego, perskiego, medejskiego i greckiego. Wyraźne aluzje do profanacji świątyni jerozolimskiej, która miała miejsce za panowania Antiocha IV Epifanesa w roku 167 p.n.e., wskazują, że księga w swej ostatecznej redakcji musiała powstać w późnej epoce hellenistycznej. Dowodem są zresztą liczne wyrazy greckie rozsiane w tekście aramejsko-hebrajskim.<br>Były to dla Żydów ciężkie czasy walk o niezawisłość religijną. Proroctwo miało dodać otuchy ciemiężonym rodakom i podtrzymać ich nadzieje w zwycięstwo. W wizjach przepojonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego