Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
rys. 12.14b)

Na kole napędzającym, w punkcie G są połączone dwa ogniwa poprzednie Gpoprz G i następne G Gnast. Ich kąty nachylenia do poziomu (rys. 12.14a) można obliczyć ze wzorów

Również na kole napinającym występują ogniwa poprzednie Epoprz E i następne E Enast (rys. 12.14b). Ich kąty nachylenia do poziomu są określone przez zależności

Poprawność wyznaczenia punktów E i G ocenia się na podstawie następujących nierówności (rys. 12.14):
dla koła napędowego

dla koła napinającego

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, konieczna jest odpowiednia korekta. Zwykle sprowadza się ona do zmiany położenia punktów E i G lub zmiany długości
rys. 12.14b)<br>&lt;gap&gt;<br>Na kole napędzającym, w punkcie G są połączone dwa ogniwa poprzednie Gpoprz G i następne G Gnast. Ich kąty nachylenia do poziomu (rys. 12.14a) można obliczyć ze wzorów<br>&lt;gap&gt;<br>Również na kole napinającym występują ogniwa poprzednie Epoprz E i następne E Enast (rys. 12.14b). Ich kąty nachylenia do poziomu są określone przez zależności<br>&lt;gap&gt;<br>Poprawność wyznaczenia punktów E i G ocenia się na podstawie następujących nierówności (rys. 12.14):<br>dla koła napędowego<br>&lt;gap&gt;<br>dla koła napinającego<br>&lt;gap&gt;<br>W przypadku niespełnienia powyższych warunków, konieczna jest odpowiednia korekta. Zwykle sprowadza się ona do zmiany położenia punktów E i G lub zmiany długości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego