Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
przejazdu, obciążenie układu napędowego koparki może być największe. Aby tak było, muszą być spełnione szczególne warunki obciążenia maszyny. Zależą one przede wszystkim od konfiguracji podłoża, po którym porusza się koparka. Najmniejsze obciążenia wystąpią, gdy podłoże jest twarde i płaskie, a największe, gdy podłoże jest pochyłe i nieutwardzone.
Graniczna wartość kąta nachylenia podłoża do poziomu, na które może wjechać koparka, jest określany jako jej zdolność pokonywania wzniesień. Na rysunku 14.10 jest przedstawiony histogram rozkładu statystycznego tego kąta. Został on opracowany na podstawie informacji o aktualnie produkowanych koparkach, uzyskanych od ich producentów. Z histogramu wynika, że w największej liczbie koparek moc silnika
przejazdu, obciążenie układu napędowego koparki może być największe. Aby tak było, muszą być spełnione szczególne warunki obciążenia maszyny. Zależą one przede wszystkim od konfiguracji podłoża, po którym porusza się koparka. Najmniejsze obciążenia wystąpią, gdy podłoże jest twarde i płaskie, a największe, gdy podłoże jest pochyłe i nieutwardzone.<br>Graniczna wartość kąta nachylenia podłoża do poziomu, na które może wjechać koparka, jest określany jako jej zdolność pokonywania wzniesień. Na rysunku 14.10 jest przedstawiony histogram rozkładu statystycznego tego kąta. Został on opracowany na podstawie informacji o aktualnie produkowanych koparkach, uzyskanych od ich producentów. Z histogramu wynika, że w największej liczbie koparek moc silnika
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego