Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
wyższej skłonności prosta jest bardziej pionowa, przy niższej - bardziej płaska.
Funkcję konsumpcji opisaną w tablicy 9.1 i zilustrowaną na rys. 9.5 można również wyrazić algebraicznie:Występujący w równaniu (9.6) wyraz wolny wskazuje na wielkość autonomicznych wydatków konsumpcyjnych (wynoszą one 10), a współczynnik stojący przed zmienną Y określa nachylenie prostej ilustrującej funkcję konsumpcji. Jak już wiemy, nachylenie to określone jest przez krańcową skłonność do konsumpcji. Wysokość krańcowej skłonności do konsumpcji możemy wyznaczyć algebraicznie, różniczkując funkcję konsumpcji (równanie (9.6)). Przez zróżniczkowanie tej funkcji wyznaczamy bowiem stopę zmian wydatków konsumpcyjnych względem zmiany dochodu, a więc to, co rozumiemy przez krańcową
wyższej skłonności prosta jest bardziej pionowa, przy niższej - bardziej płaska.<br>Funkcję konsumpcji opisaną w tablicy 9.1 i zilustrowaną na rys. 9.5 można również wyrazić algebraicznie: <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Występujący w równaniu (9.6) wyraz wolny wskazuje na wielkość autonomicznych wydatków konsumpcyjnych (wynoszą one 10), a współczynnik stojący przed zmienną Y określa nachylenie prostej ilustrującej funkcję konsumpcji. Jak już wiemy, nachylenie to określone jest przez krańcową skłonność do konsumpcji. Wysokość krańcowej skłonności do konsumpcji możemy wyznaczyć algebraicznie, różniczkując funkcję konsumpcji (równanie (9.6)). Przez zróżniczkowanie tej funkcji wyznaczamy bowiem stopę zmian wydatków konsumpcyjnych względem zmiany dochodu, a więc to, co rozumiemy przez krańcową
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego