Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
niemożliwe.
Dla łyżek współczesnych koparek, kąt 1 waha się w granicach 3040. Ponieważ kąt tarcia stali o skałę jest bliski 6, to maksymalna siła odspajania wyznaczona dla warunków (rys. 6.23) nie może być osiągnięta, gdyż jest skierowana pod kątem mniejszym od kąta F.
Jeśli urobisko tworzy załom, na który naciska boczna powierzchnia ostrza łyżki (rys. 6.31), to wypadkowa reakcja urobiska odziaływująca na łyżkę jest również określona przez zależność (6.52). Podobnie graniczny kierunek siły odspajania wynika z warunku (6.58) i może być wyznaczony na podstawie (6.66). Oznacza to, że w przypadku natrafienia w urobisku na załom lub
niemożliwe.<br>Dla łyżek współczesnych koparek, kąt 1 waha się w granicach 3040. Ponieważ kąt tarcia stali o skałę jest bliski 6, to maksymalna siła odspajania wyznaczona dla warunków (rys. 6.23) nie może być osiągnięta, gdyż jest skierowana pod kątem mniejszym od kąta F.<br>Jeśli urobisko tworzy załom, na który naciska boczna powierzchnia ostrza łyżki (rys. 6.31), to wypadkowa reakcja urobiska odziaływująca na łyżkę jest również określona przez zależność (6.52). Podobnie graniczny kierunek siły odspajania wynika z warunku (6.58) i może być wyznaczony na podstawie (6.66). Oznacza to, że w przypadku natrafienia w urobisku na załom lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego