Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
zostanie zapisana, a program powróci do trybu hierarchii dokumentu.
6. Ponownie rozwiń menu Strona, lecz tym razem wybierz polecenie Główka dla stron parzystych (klawiszem [F6]) - znowu jesteś w trybie edycji główki.
7. Zamiast wpisywać ręcznie jej treść, która ma być taka sama jak na stronie nieparzystej, wykorzystaj polecenie Koniec|Skopiuj drugą, naciskając klawisze [F8], [F5].
8. Naciśnięciem klawiszy [F4], [F3] wyrównaj tekst do prawego marginesu.
9. Klawiszami [F8], [F1] zakończ redagowanie główki i powróć do trybu hierarchii dokumentu.

Gotowe! Prawda, że to proste? Taki sam sposób postępowania obowiązuje podczas definiowania stopek.
Podczas redagowania treści główek oraz stopek dysponujesz tymi samymi możliwościami wprowadzania
zostanie zapisana, a program powróci do trybu hierarchii dokumentu.<br>6. Ponownie rozwiń menu Strona, lecz tym razem wybierz polecenie Główka dla stron parzystych (klawiszem [F6]) - znowu jesteś w trybie edycji główki.<br>7. Zamiast wpisywać ręcznie jej treść, która ma być taka sama jak na stronie nieparzystej, wykorzystaj polecenie Koniec|Skopiuj drugą, naciskając klawisze [F8], [F5].<br>8. Naciśnięciem klawiszy [F4], [F3] wyrównaj tekst do prawego marginesu.<br>9. Klawiszami [F8], [F1] zakończ redagowanie główki i powróć do trybu hierarchii dokumentu.<br><br>Gotowe! Prawda, że to proste? Taki sam sposób postępowania obowiązuje podczas definiowania stopek.<br>Podczas redagowania treści główek oraz stopek dysponujesz tymi samymi możliwościami wprowadzania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego