Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
chodzi o co innego.
Zadaniem metodologii nauk jest kodyfikacja sposobów uzasadniania twierdzeń. Z tego punktu widzenia jest oczywiście zupełnie obojętne, kto owe twierdzenia głosi. Liczą się tylko racje, a te są bezosobowe. Powoływanie się na autorytet, iurare in verba magistri, jest - jako sposób uzasadnienia - pospolitym błędem, tym surowiej zakazanym, że nader skutecznym jako zabieg perswazyjny.
Znane są sposoby przeciwdziałania niepożądanemu wpływowi autorytetu, np. eliminacja takich form językowych, które by przypominały o autorytecie jednego z uczestników rzeczowej dyskusji i stwarzały presumpcję dodatnią dla głoszonych przez niego tez. Symetryzacja stosunków między ludźmi wspólnie dążącymi do sądów prawdziwych sprzyja krytycyzmowi, ocenie hipotez wyłącznie w
chodzi o co innego.<br> Zadaniem metodologii nauk jest kodyfikacja sposobów uzasadniania twierdzeń. Z tego punktu widzenia jest oczywiście zupełnie obojętne, kto owe twierdzenia głosi. Liczą się tylko racje, a te są bezosobowe. Powoływanie się na autorytet, iurare in verba magistri, jest - jako sposób uzasadnienia - pospolitym błędem, tym surowiej zakazanym, że nader skutecznym jako zabieg perswazyjny.<br> Znane są sposoby przeciwdziałania niepożądanemu wpływowi autorytetu, np. eliminacja takich form językowych, które by przypominały o autorytecie jednego z uczestników rzeczowej dyskusji i stwarzały presumpcję dodatnią dla głoszonych przez niego tez. Symetryzacja stosunków między ludźmi wspólnie dążącymi do sądów prawdziwych sprzyja krytycyzmowi, ocenie hipotez wyłącznie w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego