Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście rurek zamykało się w sposób przypominający późniejsze konularie. Konularie, z ich wyraźnie czteropromienną symetrią, uważa się za osiadłe meduzy (ryc. 6.11C-D). Skorupka konularii zamykała się w wyniku skurczu czterech podłużnych mięśni w nader niezwykły sposób przypominający japońskie origami; niewątpliwie przyżyciowo była bardzo elastyczna.
Tak wyrafinowany mechanizm zakrywania ujścia byłby niezrozumiały u zwierzęcia wyposażonego w parzydełka. Być może to przodkowie jamochłonów, którzy nie mieli jeszcze parzydełek. We wczesnym kambrze są liczne fosforanowe rurki, o lamellarnej ściance i z bazalnym dyskiem przytwierdzającym rurkę do podłoża
B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście rurek zamykało się &lt;page nr=148&gt; w sposób przypominający późniejsze konularie. Konularie, z ich wyraźnie czteropromienną symetrią, uważa się za osiadłe meduzy (ryc. 6.11C-D). Skorupka konularii zamykała się w wyniku skurczu czterech podłużnych mięśni w nader niezwykły sposób przypominający japońskie origami; niewątpliwie przyżyciowo była bardzo elastyczna.<br>Tak wyrafinowany mechanizm zakrywania ujścia byłby niezrozumiały u zwierzęcia wyposażonego w parzydełka. Być może to przodkowie jamochłonów, którzy nie mieli jeszcze parzydełek. We wczesnym kambrze są liczne fosforanowe rurki, o lamellarnej ściance i z bazalnym dyskiem przytwierdzającym rurkę do podłoża
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego