Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
postacią bodaj najważniejszą. Predestynowały go do takiej roli sława wojenna, talent poetycki i wspomniane już przymioty osobiste. Jakże różnił się od sztandarowego niejako poety ówczesnego Krakowa, Jacka Przybylskiego, którego młodzi, skupieni wokół Reklewskiego, spotykali w księgarni Greblowskiej. „Wincenty Reklewski był kontrastem Jacka Przybylskiego i chętnie nazywany był poetą. Młody, nader urodziwy, umiejący podobać się wszystkim". Takim zapamiętał autora Pień wiejskich Wojciech Korneli Stattler, późniejszy artysta malarz. „W Krakowie – pisał tenże – mieszkał w domu mego ojca na Floryańskiej ulicy pod nr 516, na drugim piętrze, gdzie miałem sposobność często go widywać i bywać świadkiem, jak improwizował wraz z
postacią bodaj najważniejszą. Predestynowały go do takiej roli sława wojenna, talent poetycki i wspomniane już przymioty osobiste. Jakże różnił się od sztandarowego niejako poety ówczesnego Krakowa, Jacka Przybylskiego, którego młodzi, skupieni wokół Reklewskiego, spotykali w księgarni Greblowskiej. „Wincenty Reklewski był kontrastem Jacka Przybylskiego i chętnie nazywany był poetą. Młody, nader urodziwy, umiejący podobać się wszystkim". Takim zapamiętał autora Pień wiejskich Wojciech Korneli Stattler, późniejszy artysta malarz. „W Krakowie – pisał tenże – mieszkał w domu mego ojca na Floryańskiej ulicy pod nr 516, na drugim piętrze, gdzie miałem sposobność często go widywać i bywać świadkiem, jak improwizował wraz z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego