Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
tymi, które prowadzimy obecnie. Być może, ze względów czysto metodologicznych, warto rozważyć, powrót do pytań o problem alkoholizmu.

dr Jacek Moskalewicz
Zgadzam się z tą propozycją. Warto podkreślić, że percepcja problemów społecznych różni się w zależności od poziomu zamożności respondentów. Na przykład dla najzamożniejszych poważnym problemem jest 'przestępczość', a dla najuboższych - 'spadek stopy życiowej'. Wciąż natomiast 'alkoholizm', jako jeden z trzech najważniejszych problemów społecznych jest wymieniany przez obie grupy.


prof. Jerzy Mellibruda
Myślę, że poziom świadomości społecznej dotyczącej wagi i miejsca problemów alkoholowych wśród innych zjawisk jest dość wysoki, natomiast niedostateczny w kręgach decyzyjnych. Od lat mam możliwość kontaktowania się z
tymi, które prowadzimy obecnie. Być może, ze względów czysto metodologicznych, warto rozważyć, powrót do pytań o problem alkoholizmu.&lt;/&gt;<br><br>dr Jacek Moskalewicz<br>&lt;who6&gt;Zgadzam się z tą propozycją. Warto podkreślić, że percepcja problemów społecznych różni się w zależności od poziomu zamożności respondentów. Na przykład dla najzamożniejszych poważnym problemem jest 'przestępczość', a dla najuboższych - 'spadek stopy życiowej'. Wciąż natomiast 'alkoholizm', jako jeden z trzech najważniejszych problemów społecznych jest wymieniany przez obie grupy.&lt;/&gt;<br><br><br>prof. Jerzy Mellibruda<br>&lt;who4&gt;Myślę, że poziom świadomości społecznej dotyczącej wagi i miejsca problemów alkoholowych wśród innych zjawisk jest dość wysoki, natomiast niedostateczny w kręgach decyzyjnych. Od lat mam możliwość kontaktowania się z
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!