Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
tymi, które prowadzimy obecnie. Być może, ze względów czysto metodologicznych, warto rozważyć, powrót do pytań o problem alkoholizmu.

dr Jacek Moskalewicz
Zgadzam się z tą propozycją. Warto podkreślić, że percepcja problemów społecznych różni się w zależności od poziomu zamożności respondentów. Na przykład dla najzamożniejszych poważnym problemem jest 'przestępczość', a dla najuboższych - 'spadek stopy życiowej'. Wciąż natomiast 'alkoholizm', jako jeden z trzech najważniejszych problemów społecznych jest wymieniany przez obie grupy.


prof. Jerzy Mellibruda
Myślę, że poziom świadomości społecznej dotyczącej wagi i miejsca problemów alkoholowych wśród innych zjawisk jest dość wysoki, natomiast niedostateczny w kręgach decyzyjnych. Od lat mam możliwość kontaktowania się z
tymi, które prowadzimy obecnie. Być może, ze względów czysto metodologicznych, warto rozważyć, powrót do pytań o problem alkoholizmu.&lt;/&gt;<br><br>dr Jacek Moskalewicz<br>&lt;who6&gt;Zgadzam się z tą propozycją. Warto podkreślić, że percepcja problemów społecznych różni się w zależności od poziomu zamożności respondentów. Na przykład dla najzamożniejszych poważnym problemem jest 'przestępczość', a dla najuboższych - 'spadek stopy życiowej'. Wciąż natomiast 'alkoholizm', jako jeden z trzech najważniejszych problemów społecznych jest wymieniany przez obie grupy.&lt;/&gt;<br><br><br>prof. Jerzy Mellibruda<br>&lt;who4&gt;Myślę, że poziom świadomości społecznej dotyczącej wagi i miejsca problemów alkoholowych wśród innych zjawisk jest dość wysoki, natomiast niedostateczny w kręgach decyzyjnych. Od lat mam możliwość kontaktowania się z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!