Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
nad "i" w tej kwestii. Klamka wcale nie zapadła.

Eurolęki

Rozterki i obawy po stronie Unii Europejskiej są natury politycznej, ekonomicznej i organizacyjnej. Niewątpliwie, rozszerzenie ugrupowania o nowe kraje rodzi problemy polityczne. Na przykład trzeba rozstrzygnąć kwestię rozdziału praw głosowania lub ustalić nowe reguły podejmowania decyzji w łonie Unii. Jednak najwięcej wątpliwości dotyczy spraw ekonomicznych. Panuje opinia, że ze względu na relatywnie niski poziom dochodu na mieszkańca, szczególną strukturę gospodarczą o dużym udziale rolnictwa, oraz znaczny potencjał ludnościowy - przyjęcie krajów Europy Środkowo-Wschodniej spowodowałoby duże kłopoty w funkcjonowaniu struktur integracyjnych, miało negatywne skutki dla budżetu i niekorzystnie wpływało na dochody ludności
nad "i" w tej kwestii. Klamka wcale nie zapadła. <br><br>&lt;tit&gt;Eurolęki &lt;/&gt;<br><br>Rozterki i obawy po stronie Unii Europejskiej są natury politycznej, ekonomicznej i organizacyjnej. Niewątpliwie, rozszerzenie ugrupowania o nowe kraje rodzi problemy polityczne. Na przykład trzeba rozstrzygnąć kwestię rozdziału praw głosowania lub ustalić nowe reguły podejmowania decyzji w łonie Unii. Jednak najwięcej wątpliwości dotyczy spraw ekonomicznych. Panuje opinia, że ze względu na relatywnie niski poziom dochodu na mieszkańca, szczególną strukturę gospodarczą o dużym udziale rolnictwa, oraz znaczny potencjał ludnościowy - przyjęcie krajów Europy Środkowo-Wschodniej spowodowałoby duże kłopoty w funkcjonowaniu struktur integracyjnych, miało negatywne skutki dla budżetu i niekorzystnie wpływało na dochody ludności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego