Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Techniczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
zjednoczenia, organizacje partyjne w zakładach pracy.
Program działania, zmierzający do osiągnięcia najwyższej jakości i nowoczesności naszej produkcji, musi być powszechny, obejmować wszystkie sfery działalności - techniczną, technologiczną, ekonomiczną, organizacyjną, administracyjną, moralną, prawną, wychowawczą. Ponad 6 mld zł strat, które nasza gospodarka ponosi co roku na skutek braków produkcyjnych w przemyśle, stanowi najwymowniejszy argument, przemawiający za tym, że najwyższy czas na zmianę stosunku do brakorobów. Warto zastanowić się nad stworzeniem warunków ekonomicznych, w których świadome wprowadzanie do obrotu wyrobów niższego gatunku, jako wyrobów wyższej grupy, pociągałoby za sobą przykre sankcje finansowe wobec przedsiębiorstw - i to sankcje wielokrotnie przewyższające ewentualne korzyści wynikające z błędnej
zjednoczenia, organizacje partyjne w zakładach pracy.<br>Program działania, zmierzający do osiągnięcia najwyższej jakości i nowoczesności naszej produkcji, musi być powszechny, obejmować wszystkie sfery działalności - techniczną, technologiczną, ekonomiczną, organizacyjną, administracyjną, moralną, prawną, wychowawczą. Ponad 6 mld zł strat, które nasza gospodarka ponosi co roku na skutek braków produkcyjnych w przemyśle, stanowi najwymowniejszy argument, przemawiający za tym, że najwyższy czas na zmianę stosunku do brakorobów. Warto zastanowić się nad stworzeniem warunków ekonomicznych, w których świadome wprowadzanie do obrotu wyrobów niższego gatunku, jako wyrobów wyższej grupy, pociągałoby za sobą przykre sankcje finansowe wobec przedsiębiorstw - i to sankcje wielokrotnie przewyższające ewentualne korzyści wynikające z błędnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego