Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
straty do kosztów. Całkowicie pominięto problem kosztów wytworzenia jakości.

Straty związane z jakością
Po raz drugi w normie ISO 8402 występuje kategoria strat, które w tym przypadku oznaczają "straty powodowane niewykorzystaniem potencjału zasobów w procesach i działaniach". Definicja ta jest niepełna, gdyż nie ukazuje związku jakości z niewykorzystaniem zasobów oraz nie objaśnia, czyje są te zasoby. Koszty oraz straty są kategoriami ekonomicznymi i są wyrażane w mierniku pieniężnym. Definicje zamieszczone w ISO 8402 nie sygnalizują tego problemu.

4. ELEMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego
W sekwencji rozważań, prowadzonych od najbardziej ogólnych i uniwersalnych zagadnień kwalitologii
straty do kosztów. Całkowicie pominięto problem kosztów wytworzenia jakości.<br><br>&lt;tit&gt;Straty związane z jakością&lt;/&gt;<br>Po raz drugi w normie ISO 8402 występuje kategoria strat, które w tym przypadku oznaczają "straty powodowane niewykorzystaniem potencjału zasobów w procesach i działaniach". Definicja ta jest niepełna, gdyż nie ukazuje związku jakości z niewykorzystaniem zasobów oraz nie objaśnia, czyje są te zasoby. Koszty oraz straty są kategoriami ekonomicznymi i są wyrażane w mierniku pieniężnym. Definicje zamieszczone w ISO 8402 nie sygnalizują tego problemu.<br><br>&lt;tit&gt;4. ELEMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego&lt;/&gt;<br>W sekwencji rozważań, prowadzonych od najbardziej ogólnych i uniwersalnych zagadnień kwalitologii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego