Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest właśnie "etyczność". Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezależna), w której w określony sposób się zachowały (zmienna zależna). Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. Jak widać, osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania eksperymentalnego (nieetycznego!), ale na skutek zrządzenia losu. Wady tej metody - przede wszystkim brak możliwości kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! - zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. Meehl, 1970; Kerlinger, 1986). Podobnie ustala się charakterystykę tzw. osobowości przedchorobowej (ang. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych, np. w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą
por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest właśnie "etyczność". Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezależna), w której w określony sposób się zachowały (zmienna zależna). Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. Jak widać, osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania eksperymentalnego (nieetycznego!), ale na skutek zrządzenia losu. Wady tej metody - przede wszystkim brak możliwości kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! - zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. Meehl, 1970; Kerlinger, 1986). Podobnie ustala się charakterystykę tzw. osobowości przedchorobowej (ang. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych, np. w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego